0

Po walentynkach dzień singla. Samotne życie droższe niż w rodzinie

Samotne życie kosztuje o 64 procent więcej niż wynosi średnia wydatków na członka rodziny – obliczono we Włoszech w związku z przypadającą w poniedziałek uroczystością świętego Faustyna, uważanego za patrona singli.

Po hucznie i radośnie obchodzonych walentynkach związek rolników Coldiretti, przyglądający się bacznie zwyczajom i stylowi życia Włochów, przeanalizował na podstawie danych Instytutu Statystycznego koszty, jakie ponoszą ci, którzy żyją w pojedynkę. A jest ich w tym kraju ponad 7 milionów, wśród nich prawie 2 miliony osób poniżej 45 lat.

Osoby żyjące samotnie wydają miesięcznie na jedzenie i napoje średnio 274 euro, czyli o 45 procent więcej niż przeciętnie wynoszą wydatki każdego w dwu – lub trzyosobowej rodzinie. Tam kwota ta wynosi 190 euro.

Wyższe koszty wynikają także z konieczności kupowania większych ilości jedzenia, ponieważ opakowania rodzinne wciąż dominują w sklepach, zaś produkty dla jednej osoby należą do rzadkości.

Ponadto dochodzą wysokie koszty związane z mieszkaniem, które w przypadku ludzi samotnych są wyższe aż o 98 procent. Uwzględniono tu również rachunki za ogrzewanie. Dodatkowo „single” dużo płacą za eksploatację samochodu. (PAP)

Źródło: http://kurier.pap.pl/

0

Sejm uchwalił dodatek dla rencistów i emerytów

Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej 2 tys. zł dostaną emeryci i renciści przy waloryzacji świadczeń w 2016 r. – zakłada ustawa, przyjęta w piątek przez Sejm.

Za całością ustawy głosowało 440 posłów, przeciw było dwóch, 10 się wstrzymało.

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. zakłada, że dodatek dostaną wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł.

Kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent – 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę PO, podwyższającą dodatek w najwyższym przedziale dochodowym z 50 zł do 100 zł. Odrzucono także poprawki PSL, podwyższające dodatek we wszystkich przedziałach odpowiednio do 800, 600, 400 i 200 zł.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Najwięcej emerytur w przedziale od 1600 do 1800 zł

Z raportu ZUS na temat wysokości emerytur i rent wypłacanych po waloryzacji w marcu 2015 roku wynika, że prawie połowa osób pobierających emeryturę (46 proc.) otrzymuje nie więcej niż 1,8 tys. zł. Przy czym najwyższy odsetek emerytów (12 proc.) otrzymuje świadczenie w wysokości 1,600,01 – 1800,00 zł, natomiast w przypadku rencistów pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy 18,3 proc. tej populacji otrzymuje świadczenie w wysokości od 700,01 do 900,00 zł.

Z danych ZUS wynika, że wraz ze wzrostem wysokości świadczenia maleje liczba świadczeniobiorców. Na przykład renty z tytułu niezdolności do pracy wyższe niż 5 tys. zł pobiera tylko 1,6 proc. uprawnionych. Z kolei emerytury przekradczające 5 tys. zł dostaje zaledwie 0,8 proc. świadczeniobiorców. Są to przede wszystkim górnicze renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe, zarówno z tytułu wypadku przy pracy jak i choroby zawodowej w większości pobierane w zbiegu z emeryturą.

źródło: http://kurier.pap.pl/depesza/160425/Sejm-uchwalil-dodatek-dla-rencistow-i-emerytow-z-swiadczeniami-ponizej-2000-zl–Wyplata-w-2016-r