0

Polacy produkują coraz więcej śmieci. Na głowę to już ponad 280 kg rocznie

pepson/tylkotu.pl

Polacy produkują coraz więcej śmieci. Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych – poinformował GUS. Najwięcej śmieci wytwarzają mieszkańcy woj. dolnośląskiego, a najmniej świętokrzyskiego.

Według najnowszych danych GUS w 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych, a więc o 5,2% więcej niż rok wcześniej. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg zebranych odpadów komunalnych, w tym najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg), zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej natomiast w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg).

Coraz mniej firm śmieciowych

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku o 4% spadła liczba przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2015 r. było ich w 1 517. W 2015 r. prywatne firmy odebrały 62,7% odpadów komunalnych (63,6% w 2014 r.). Firmy będące własnością podmiotów zagranicznych zebrały 9,8% odpadów komunalnych, mniej niż w roku poprzednim (13,1%).

Większość (81,8%) odpadów komunalnych w 2015 r. zostało odebranych od gospodarstw domowych. Ilościowo było to 8 888,8 tys. ton – wzrost o 5,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim znaczącym źródłem pochodzenia odpadów komunalnych (15,2%) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Ilość odpadów zebranych z tego źródła wyniosła 1 652,2 tys. ton (spadek o 4,9% w porównaniu z rokiem poprzednim). Odpady zebrane w ramach świadczenia usług komunalnych, takich jak czyszczenie ulic lub utrzymanie parków czy cmentarzy, stanowiły natomiast 3,0% ogólnej masy zebranych odpadów komunalnych (322,5 tys. ton – spadek o 8,5% w stosunku do 2014 r.). W 2014 r. udział tych trzech źródeł w ilości zebranych odpadów komunalnych stanowił odpowiednio 79,8%, 16,8% i 3,4%.W 2015 r. odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych – z 19,8% w 2014 r. do 23,4%. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 2 049 tys. ton w 2014 r. do około 2 537 tys. ton w 2015 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 66 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 53 kg).

Spada liczba dzikich wysypisk

Według danych GUS na koniec 2015 r. w Polsce istniało 1 978 dzikich wysypisk, tj. o 16,6% mniej niż w roku poprzednim. W miastach istniały 483 takie wysypiska (spadek w porównaniu z 2014 r. o 35,2%), a na obszarach wiejskich – 1 495 (spadek w stosunku do 2014 r. o 8,1%).

W 2015 r. zlikwidowanych zostało 14 322 dzikich wysypisk, z czego 86,1% w miastach. W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba zlikwidowanych nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych wzrosła o około 12,7% (w miastach był to wzrost o 12,2%, natomiast na obszarach wiejskich o 16,1%). Podczas likwidacji dzikich wysypisk zebrano około 45,2 34 tys. ton odpadów komunalnych (mniej o 3,1% niż w 2014 r.), z czego 84,2% w miastach (spadek o 3,4 p.proc w porównaniu do roku poprzedniego).

mp/Kurier PAP

Jane Doe

źródło: http://kurier.pap.pl/

0

Wywóz śmieci bez przetargu. Komisja sejmowa za in-house w zamówieniach

pepson/tylkotu.pl

Sejmowa komisja gospodarki poparła we wtorek zmiany z tzw. małej noweli Pzp, które pozwalają samorządom zlecać spółkom-córkom zadania z wolnej ręki, czyli tzw. in-house. W praktyce chodzi przede wszystkim o to, by gminy mogły powierzać swoim spółkom komunalnym wywóz nieczystości.

Projekt ustawy zezwala, by podmiot zamawiający mógł powierzyć określone zadania swojej spółce córce, gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach.

Przeciwko wprowadzeniu tej propozycji wypowiadali się obszernie posłowie opozycji, którzy zgłaszali poprawki wykreślające lub ograniczające zakres in-house. Zostały one odrzucone, ale według zapowiedzi zostaną zgłoszone ponownie w drugim czytaniu.

„In-house dotyczy niezwykle szerokiej sfery w administracji publicznej, praktycznie nieograniczonej. Skupiliśmy się głównie na gospodarce odpadami, dlatego że to oni najwięcej monitują w tej sprawie, natomiast in-house w tej formie, w jakiej jest zaproponowany przez stronę rządową może otworzyć drogę do nierównej konkurencji właściwie w każdej sferze” – mówiła Maria Janyska z PO. Powołała się np. na katalog zadań własnych gminy, które – jak powiedziała – są bardzo szerokie, „bo jest to porządek, bezpieczeństwo, tereny zielone, cmentarze, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, komunalnych, czyli tak naprawdę cały zakres usług, zarządzanie tymi obiektami, dozorowanie, sprzątanie, etc.”

Przeciw byli także posłowie Nowoczesnej, którzy również zapowiedzieli zgłaszanie poprawek do projektu na kolejnym etapie, uzasadniając, iż w obecnym kształcie ogranicza on konkurencję rynkową.

Przedstawiciel klubu Kukiz’15 argumentował z kolei, że przepisy są „niebezpieczne dla przedsiębiorców” i oznaczają utratę miejsc pracy.

Także Marek Kowalski z Konfederacji Lewiatan podkreślił, że Rada Dialogu Społecznego negatywnie zaopiniowała to rozwiązanie projektu.

Za in-house’m argumentował natomiast Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, który przypomniał, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie oceniła te zapisy.

Więcej: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Żródło: http://kurier.pap.pl/depesza/164231/Wywoz-smieci-bez-przetargu–Komisja-sejmowa-za-in-house-w-zamowieniach